Om AEEC

Allguren Energy Engineering Consulting

AEEC är ett konsultbolag med fokus på energi- och miljörelaterade frågor som grundades 2021. Företaget grundades och drivs av Thomas Allgurén med säte i Vänersborg. Även om företaget är relativt ungt besitter AEEC betydande kunskap inom området genom Thomas tidigare erfarenheter. 

AEEC vänder sig i huvudsak mot kunder inom kraft- och värmeproduktion eller processindustri. Oavsett om ett projekt syftar till att nå en mer effektiv resursanvändning eller ta steget mot en klimatomställning så genomförs arbetet med största noggrannhet och nära kontakt med kunden för att säkerställa att arbetet motsvarar förväntningarna.

"Thomas har doktorerat och arbetat som forskare och lärare på Chalmers tekniska högskola. Att arbeta som forskare ger en unik möjlighet att studera saker i detalj utan att samtidigt vara låst till en specifik process. I sin forskning arbetade Thomas i huvudsak med koldioxidinfångning samt förbränning- och emissionskemi. Detta är områden som är aktuella inom flera olika industrier vilket också gav honom inblick många olika processer. Thomas forskning har till stor del byggt på experimentell verksamhet. Att bedriva experimentell verksamhet i forskningssyfte kräver en stor noggrannhet när det kommer till planering och genomförande. Varje anläggning har sina egna specifika förutsättningar och frågeställningar vilket kräver att arbetet anpassas därefter. I sitt arbete har Thomas arbetat med anläggningar i ett spann från 100kW upp till 1,3 GW och infattar ett flertal olika typer av industrier både nationellt och internationellt. "
consulting_placeholder
Thomas Allgurén
Konsult, TeknDr Energi och miljö